Molenmaker Techniek BV
Wagenmakersstraat 14
8601 VA Sneek
tel: 0515 43 42 26
fax: 0515 43 97 17
mob: 06-13820661
info@molenmaker-techniek.nl
corner

Naam :Gemaal Van Sasse
Plaats :Grave
Omschrijving :

Het Gemaal Van Sasse in Grave wordt gerenoveerd. In opdracht van Jansen en Venneboer B.V. ontwerpt, fabriceert en levert Molenmaker Techniek B.V. de hydraulische installatie voor het gemaal welke in 1928/1929 is gebouwd. Het Gemaal Van Sasse staat in de waterkering even buiten de kern Grave aan de benedenstroomse zijde van de stuw Grave in de Maas. 

Omdat in de toekomst hogere waterstanden op de Maas worden verwacht, wordt de pompcapaciteit uitgebreid. Het gemaal maakt ook onderdeel uit van de waterkering. De huidige normering is veel strenger dan 80 jaar geleden. Daarom wordt de constructie van het gemaal verstevigd. Er worden er damwanden geplaatst om waterstromen langs en onder het gemaal door tegen te gaan. Ook wordt het gemaal vispasseerbaar gemaakt zodat vissen straks via een vistrap van de Maas naar de Raam zwemmen. Het gemaal is een Rijksmonument. Dat betekent dat het aanzicht en de functionaliteit behouden moet blijven. Daar waar nodig wordt het gebouw gerestaureerd.

 

 


 
«   »