Molenmaker Techniek BV
Wagenmakersstraat 14
8601 VA Sneek
tel: 0515 43 42 26
fax: 0515 43 97 17
mob: 06-13820661
info@molenmaker-techniek.nl
corner

Naam :Oosterscheldekering
Plaats :Neetltje Jans
Omschrijving :

 oosterscheldekering, Zeeland

 

Molenmaker Techniek B.V. heeft in combinatie met Konstruktiebedrijf Hillebrand de opdracht gekregen van Rijkswaterstaat District Zeeland om de cilinders van de Oosterscheldekering te voorzien van nieuwe afdichtingen en tevens alle 124 pompen, die voor de aandrijving van de schuiven zorgen, te reviseren.

De Oosterscheldekering is 25 jaar in gebruik en de cilinders en de pompen zijn toe aan revisie. De afdichtingen van de cilinders worden op locatie vervangen. Het deksel aan de bovenzijde van de cilinder wordt gedemonteerd waarna de schuif, d.m.v. op de cardanconstructie geplaatste strand-jacks, opgehesen wordt waardoor de zuiger boven de cilindermantel uitkomt en de zuigerafdichtingen kunnen worden vervangen. Nadat de zuigerafdichtingen vervangen zijn wordt de schuif weer neergelaten waardoor de zuiger in de cilindermantel verdwijnt. Het cilinderdeksel wordt teruggeplaatst en de cilinder wordt ontlucht, waarna de schuif weer operationeel is.

Om de stangafdichtingen te kunnen vervangen worden de cilinders helemaal uitgestuurd tot de schuif op de drempel staat. De spoelkamer en de cilinderkop worden gedemonteerd en de oude afdichtingen, die deelbaar zijn, worden teruggeplaatst. Ook de oude o-ringen worden verwijderd en er worden nieuwe o-ringen, die d.m.v. vulkaniseren eindloos worden gemaakt, geplaatst.

Tijdens het verwisselen van de afdichtingen wordt de werkplek wind- en waterdicht afgesloten om vervuiling of binnendringen van water in de openliggende cilinder te voorkomen.

 

        Oosterscheldekering, Zeeland Oosterscheldekering, Zeeland

 

        oosterscheldekering, Zeeland Oosterscheldekering, Zeeland

  

De pompen, die opgesteld staan in een container in de kelder van de kering, worden steeds uitgewisseld voor gereviseerde exemplaren. De pompen worden gedemonteerd, geïnspecteerd en voorzien van nieuwe lagers en afdichtingen. Na montage worden de pompen op een testbank afgesteld op het debiet waar de pomp gemonteerd gaat worden. Na het testen worden de pompen geconserveerd.

 

Oosterscheldekering, Zeeland

 

De werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden in de periode van 1 april tot 1 oktober.

In 2011 zijn 20 cilinders voorzien van nieuwe afdichtingen en zijn er 18 pompen gereviseerd.

In april 2012 wordt de revisie van de pompen voortgezet.Oosterscheldekering, Zeeland

Vanaf april 2013 worden de rest van de cilinders, 101 stuks, voorzien van nieuwe afdichtingen.

Alle werkzaamheden worden onder kwaliteitsborging ISO 9001 uitgevoerd.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 
«   »